Største fisk 2018    

 Største predator 16/17

 Største laks 15,8 
 Tyngste rev 7,82 kg 
 Største aure 1,7 
 Tyngste mår 1680 gr 

Til minne om Geir Nummedal.

 

Ein av Vikja`s beste flugefiskar manglar i år på fangstrapporten.
Geir Nummedal hadde fiska i Vikja i mange år og kjende elvi godt.
Han var fast sesong laksefiskar og ofte å sjå med flugestongi.
Geir gjekk dessverre bort i fjor sommar (2015), så altfor tidleg.

 

Bilde er frå registrering av laks 14.07.2011

Takk for gode minner.

 

Vik JFL

Ekstra informasjon