Største fisk 2015    

 Største predator 15/16

 Største laks  12,3 kg  
 Tyngste rev 7,2 kg 
 Største aure 5,0 kg  
 Tyngste mår 1570 gr 

Årsmøte 04.03.2016 vedtok følgande endringar i sesongkort prisar for medlemmar i Vik JFL:

Opp justering av sesongkort for medlemmar(over 18 år) kr 3200.
5 timar dugnad gjev kr 2000 i refusjon.
Pris etter gjennomført dugnad kr 1200 (lik som tidlegare år)
Auke junior frå 16 år til 18 år.
Junior 12-18år har same reglar for dugnad som vaksne.
Junior (under 18 år): kr 1600, 5 timar dugnad gjev kr1000 i refusjon.
Pris etter gjennomført dugnad: kr 600.
Junior under 12år: kr 600, ingen dugnad.
Endringane er vedtekne kun for 2016, og skal vurderast igjen på neste årsmøte.

Dugnadstimar kan avhaldast på følgande måte i Vik JFL:
som deltagar på dugnadar i elva, instruktør/medhjelpar på ulike arrangement,
styremedlem eller som oppsyn i elva. 

 

       Aktivitetsplan for vår/sommar 2016:

 • Laurdag 28.mai kl11-13  Fiskekonkurranse på Gamalostfestivalen
 • Onsdag 8. juni kl 17:30 Dugnad langs elva
 • Laurdag 11. juni kl 12:00 Dugnad langs elva
 • 17.-19. juni medarrangør Laksecamp for ungdom i Vik
 • Laurdag ? juli kl 12-14 Fiskedag på kaien i Fresvik
 • Laurdag 23. juli kl 12-14 Fiskesommer arrangement på Neset i Arnafjord
 • Fredag 16. sept kl 18 Opprydning i elva etter sesongen.
  Det trengs folk på alle arrangement, så meld dykk på til 
  Morten  90108631 eller Randi 91705988.

  På årsmøte i mars vart det også tatt opp 4 innkomne saker, her er vedtaka frå årsmøte:

Endring av fiskeregel nr 15:
Maks 3 fisk pr fiskedøgn (kl16.00-12.00), og maks 20 fisk pr sesong. 
Dette gjeld vill laks og aure, ikkje rømt oppdrettslaks

        Innføring av  Catch and release i Vikja, for evnt fettfinne klippet fisk.
        Årsmøte stemte einstemmig mot dette forslaget.

    Opna for wooblerfiske med to treblekrokar over Vange bru. D.v.s. kanalstrekket
    9 stemmer for at regel om wobblerfiske vert uendra, 5 stemte for endring. 2 stemte blankt.

    Årsmøte avslo derfor forslaget om endring i antal krokar på woobler. 


Oppsyn, enkelte føler seg litt ofte åleine med oppsynsoppgåvene sjølv om dei veit at dei er fleire.
Kva kan gjerast for at denne viktige oppgåva vert meir interessant for aktive medlemmar.
Har laget virkemiddel for at fleire kan ta på seg eit slikt verv.

Årsmøte vedtok at styret gjennomfører eit oppsynsmøte med alle oppsyn før sesongen. Der vil fiskereglane for Vikja bli gjennomgått,
og ein evnt «vaktplan» vil bli satt opp. Oppsynsjobben tel som dugnadstimar, årsmøte meinte dette er god nok betaling.

 

KURS I FLÅING AV MÅR

9 april var det kurs i flåing av mår i regi av Vik Jakt- og Fiskelag. Kursholder for dagen var Torkjell Mikkelsen. Les mer...

img 0422

 

 

--------------------------------

 

Her er vinnerene av predatorkonkurransen 2015/2016

Fra høyre: Øystein V. Voll (tyngste mår), Arve Helland (vinner poeng), Ole Håkon Sætre (tyngste rev)
I tillegg ble det trekt ut to vinnere av alle deltakere som fikk kr. 500,- hver. De heldige var Kristian Sætre og Morgan Jacobsen.

img 0361

 

-------------------------------- 

 

Årsmøte fredag 4.mars kl 19
på Blix Hotell
Vanlige årsmøte saker
Innkomne saker ang m.a. fiskereglar i Vikja

Middag og sosialt samvær etter møte.
På menyen står hjortekjøt med bakt asparges, 
amadinepoteter og rødvinsaus. Kaffi og dessert.
Påmelding til middag på 91705988 helst innan 1.mars.
VEL MØTT!!!

 

 ------------------------------------------------------------------

Predatorkonkurransen for sesongen 2015/2016 er nå i gang! Jaktbloggen er oppe og går. Klikk her eller på Jaktblogg 2015/2016 i menyen til høyre. Vi ser frem til hard konkurranse i år om gjeve premier! God jakt!

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

SMÅVILTJAKT

Småviltjakta i Sone 2 og 3 på Vikafjellet startar 1. oktober og vara fram til 23.des.2015


Sesongkort: kr. 300,- pr. sone. Felles kort begge soner kr. 500,-.

 

Kun kontant betaling. Kort vert seld på Gamle Trevaren i Vik, etter kl 16 på kvardagar, ring og avtal på 91705988/90108631.


For dei som kjem frå Bergen, så sel Endeve Sport på Voss også jaktkort.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Tilbud til medlemmar!!

Leirduer og skot i kartong til meget god pris.
Medlemspris Duer: 180,- pr krt. Skot: 440,- pr krt 
Ta kontakt med Morten eller Bernt.

 leirdue

 

 

Vellykka Fiskesommer arrangement på Neset i Arnafjord
52 ungar fiska med stor iver i 2 timar, mykje fisk på land!
Grilling av pølser høyrer med, og etter premieutdeling for 
dei 3 lengste fiskane og den minste fisken i 2 aldersklassar,
fekk alle ungane is av Morten Nese:-)

 ><((((º> 
fiskesommer 2015 premieutdeling frste og minste fisk

utdeling av is

 

<º))))><    ><((((º> 

 

FISKEDAG PÅ KAIEN I FRESVIK
LAURDAG 4. JULI KL 11-13
 ><((((º> 

Vik JFL invitera til gratis fiskedag for barn og ungdom,

bli med på ein hyggeleg dag på kaien!

Premiering til lengste fisk og minste fisk i 2 klassar

(0-8 år og 9-16 år).
Ta med fiskestang og redningsvest, om du ikkje har det

så har me til utlån.

 

<º))))><    ><((((º> 

FLUGEKASTE KURS 20.-21. JUNI i Vikja

 Intruktørar: Ingvild Aurdal frå Voss, einaste kvinnelege autoriserte
flugekaste instruktør i NJFF, og beste kvinne i NM 2014.
Kenneth Bruvik frå NJFF Hordaland

Laurdag kl 09.00-17.00
Søndag kl 10.00-16.00
Oppmøte på Gamle Trevaren
.
Gratis for medlemmar i Vik JFL
Ikkje medlemmar: Kr 2000
Meld dykk på via sms til 90108631/91705988
(Kun 15 plassar)

 

Siste dag for innmelding til predatorkonkurransen er 12.03.15.
Dette pga årsmøte 13.03.15.

Konkurransen for 2015/2016 starter opp 13.03.15.

 

 

 predator banner

 

Predatorkonkurransen 2014/2015 og sesongens jaktblogg er i gang! Les mer

 

Småvilt jakta i Sone 2 og 3 på Vikafjellet
startar 1. oktober og vara fram til 23.des.2014
Sesongkort: kr 300 pr sone eller felles kort for

begge sonene kr 500. Kun kontant betaling
Kort vert seld på Gamle Trevaren i Vik, etter kl 16 på kvardagar,
ring og avtal på 91705988/90108631.
For dei som kjem frå Bergen, så sel Endeve Sport på Voss også jaktkort.

-------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sportsfiskets År 2014 

Sportsfiskets år

 

Fiske for alle!  Fiskedag på Vikafjellet

 

Dato er endra til laurdag 6. september kl 12.00-14.00

 

Flugekastekurs og praktisk flugefiske
er utsett til litt seinare i august. Ny dato vil bli annonsert her!

Fiske for alle!  Fiskedag langs fjorden     

Søndag 22. juni kl 10.00-13.00

 

Fiske for alle langs heile fjordlinja i Vik kommune.

Premiering for største fisk, mest fisk og flest artar.
2 klassar, under og over 16 år. Flotte premier!

Oppmøte/påmelding på Gamle Trevaren kl 09.30-10.00.

Innveiing av fisk kl 13.15-13.45. All gjeldande fisk må vere over minstemål.

Deltagaravgift: Barn opp til 16 år: Gratis. Vaksne : kr 50,-

AKTIVITETAR SOMMAREN 2014 

 7. juni   kl 11-13        Fiskesommer- Gamalostfestivalen  Vik

22. juni  kl 10-12        Fiske for alle – fiskekonkurranse langs heile kommunen

5. juli                        Fiske for alle – fiskedag på kaien i Fresvik

19. juli   kl 12-14        Fiskesommer   Neset, Arnafjord

26. juli                      Kurs i laksefiske    Vikja   

2. aug                       Kurs i flugekasting    Vik 

3. aug                       Kurs praktisk flugefiske i Vikja         

9. aug                       Fiske for alle – fiskedag på Vikafjellet

 Vik JFL treng instruktørar på alle arrangement, meld frå på 91705988
om du ynskjer å vere med. NB! det tel som dugnadstimar.

ÅRSMØTE VIK JFL

Fredag 21. mars kl 19.00 på Kafe Øyri.
Vanlege årsmøtesaker.
Premieutdeling predatorkonkurranse og største laks/aure Vikja 2013.

Innkomne saker til årsmøte må vere styret i hende innan 14.mars 2014.

Etter årsmøte vert det biff middag, påmelding innan 14. mars til 91705988.
(Send SMS med «Vik JFL» og ditt namn)

 

Sondre gir alt for revejakta!

Les mer i denne artikkelen som stod på trykk i Sogn Avis.

 

Sesongens hittil største rev! Les mer

img 0913

 

PARTERINGSKURSET  MANDAG 2. DESEMBER VEL GJENNOMFØRT!

Parteringskurset med Sigvald Grønsberg var vellyket. 15 stk møtte opp til en kveld med tips og triks innen partering av hjort. Les mer og se bilder her.

 

Vi i Vik JFL håper at flere meler seg på i Predator-konkurransen! Vi hører rykter om at mange har skutt både smårovvilt som rev, mår, røyskatt o.l. og fugler i kråkefamilien. Meldt inn din fangst og vær med i konkurransen! Flotte premier å vinne!

 

Småviltjakt på Vikafjellet 2013

Vik Grunneigarlag administrerar jaktkort for småvilt i sone 2 og 3 på Vikafjellet.
Sesong:1. oktober - 23. desember 2013 Kun sal av sesongkort.
Kr 300,- pr sone / Kr 500,- for begge sonene

Sone 2:Jaktområde i Stølsgrendene Sendedal, Fyrjane, Gravboten, Vollafjell,Kvandalen og Ovridsfjell.

Sone 3: Jaktområde i Stølsgrendene Tirrdalen, Rivedalen, Målsete, Fosse, Dueskaret, Grungen, Yngesdal og Skjellingen.

Gamle Trevaren sel jaktkort for sesongen 2013, ring eller send sms til 90108631 el 91705988.
NB! Kun KONTANT betaling

Sonekart for småviltjakt i Vik

 

Jaktbloggen er endelig i gang!

Jaktbloggen er endelig i gang på sidene våre. Her vil vi holde dere oppdatert i den pågående predator-konkurransen. Vi vil også legge ut bilder og historier fra jakta generelt denne sesongen. Alle bidrag tas imot med takk og vil bli lagt ut. Så sett i gang og send inn bidrag og hjelp oss å få til en flott jaktblogg!
Bloggen finner du her.

img 0654

 

Fiskedagen på fjellet vel gjennomført!

Årets fiskedag for barn og unge gikk av stabelen ved Ovridsvannet på Vikafjellet 9. august. Les mer

img 0537

 

Fiskesommer 2013 - Neset, Arnafjord

Årets Fiskesommer-arrangement gikk av stabelen 20. juli på Neste i Arnafjord. Les mer.

 

Predator konkurranse jaktsesongen 2013/14 - Start 15.07.13 – 15.03.2014

Vik Jakt -og Fiskelag ynskjer å starta ein konkurranse om kven som er den beste rovdyrpredatoren i Vik kommune. Konkurransen er for medlemmar i Vik Jakt- og Fiskelag. Meld deg inn og vinn flotte premiar. Les mer her.

 

 

Årets laksesesong er i gang!

Årets laksesesong er endelig i gang. Dette har mange ventet lenge på. Allerede første dagen ble det fisk! Les mer på årets blogg her.

 

Årets fiskekonkurranse under Gamalostfestivalen er gjennomført!

Nok en vellykket fiskekonkurranse under Gamalostfestivalen! Mange barn og unge møtte opp og storkoste seg med fiske, grillpølser og flotte premier! Les mer

 
NYTT FOR SESONGEN 2013:

Ny regel for Vikja ang fiskeredskap.
Det er kun lov å nytte maks eit kroksett/enkel krok pr redskap.
For eksempel, wobbler kun 1 krans.
(jmf årsmøte 22.03.2013)

LAKSESESONGEN 2013:

15. juni- 15. september

Priser for fiskekort er kr 400,- elva m/osen, kr 250,- kun elva.


Endringer i Fiskeregler for Vikja f.o.m.sesongen 2012:

Maks antall fisk pr fisker reguleres ned til 3 fisk pr fiskedøgn (kl16.00-12.00),
og maks 30 fisk pr sesong. Dette gjeld vill laks og ørret, ikke rømt oppdrettslaks.
(Jmf årsmøte i Vik JFL 02.03.2012)

 

Ekstra informasjon