Største fisk 2020    

 Største predator 19/20

 Største laks  9,3kg 
 Tyngste rev 7,60 kg  
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1500 gr 

Ekstra informasjon