Største fisk 2018    

 Største predator 16/17

 Største laks 15,8 
 Tyngste rev 7,82 kg 
 Største aure 1,7 
 Tyngste mår 1680 gr 

Fangsrapportene er i PDF format, PDF står for Portable Document Format, er et digitalt dokumentformat som er utviklet av Adobe Systems og introdusert i 1993. For å åpne pdf dokumenter trenger man en PDF viwer, har du ikke dette kan den lastes gratis ned fra Adobe sine nettsider.

alt

Følgende rapporter er tilgjengelig: 2019 2018 2017

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2009 2008 2007 2006 2005 

Ekstra informasjon