Største fisk 2018    

 Største predator 16/17

 Største laks 15,8 
 Tyngste rev 7,82 kg 
 Største aure 1,7 
 Tyngste mår 1680 gr 

Vellykka Fiskesommer arrangement på Neset i Arnafjord
52 ungar fiska med stor iver i 2 timar, mykje fisk på land!
Grilling av pølser høyrer med, og etter premieutdeling for 
dei 3 lengste fiskane og den minste fisken i 2 aldersklassar,
fekk alle ungane is av Morten Nese:-)

 ><((((º>
fiskesommer 2015 premieutdeling frste og minste fisk

utdeling av is

<º))))><    ><((((º>

Ekstra informasjon