Største fisk 2018    

 Største predator 16/17

 Største laks 15,8 
 Tyngste rev 7,82 kg 
 Største aure 1,7 
 Tyngste mår 1680 gr 

Medlemsfordeler

Leirduer og skot i kartong til meget god pris !
Medlemspris Duer: 180,- pr krt. Skot: 440,- pr krt 
Ta kontakt med Morten eller Bernt.

 leirdue

 

Vik JFL har følgande utstyr for utlån til sine medlemmar:
Leirdue kastar
Kjøttkvern
Pølsestappar
Vakuumpakkar
Påleggsskjærar

Ekstra informasjon