Største fisk 2017    

 Største predator 16/17

 Største laks 9,6  
 Tyngste rev 7,82 kg 
 Største aure 1,5  
 Tyngste mår 1680 gr 

Denne siden benyttes for salg av fiskeutstyr

 

Ekstra informasjon